{0} reviews | Schrijf review

Aquafin
Aartselaar - Over Aquafin NV

Werken aan zuiver water

Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

Noodnummer:
0800 16603
03 450 45 45
Ombudslijn:
0472 45 04 50
03 458 30 20
     

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review

Waterzuivering

Waterzuivering-WaterzuiveringsinstallatiesRietvelden - Rioolwaterzuivering Riolering - Collectoren - Overstorten Milieu - Lozingen - Leidingen Engineering Groene energie Membraantechnologie Biomassa/Biogas Slib / Slibgisting / Slibverwerking

Algemene info

In 1991 verplichtte de Europese richtlijn stedelijk afvalwater de lidstaten om tegen eind 2006 al het huishoudelijk afvalwater te collecteren en te zuiveren. Op dat moment zuiverde Vlaanderen amper eenderde van het huishoudelijke afvalwater. De rest belandde ongezuiverd in grachten en waterlopen. Met een bedroevende waterkwaliteit als gevolg. Door deze Europese richtlijn ging het Vlaamse Gewest vanaf 1990 fors investeren in waterzuivering. Datzelfde jaar nog werd Aquafin NV opgericht om in een spoedtempo het bovengemeentelijk deel uit te voeren. Ons takenpakket en onze kerncijfers vindt u onder organisatie. De structuur van Aquafin ziet u onder wie is wie. Aquaplus is voor 100% een dochtermaatschappij van de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Het bedrijf is actief in Vlaanderen en in het buitenland. created by Ideaxis copyright - legal disclaimer.

 Bereken route